Meniti Jejak Salafus Shaleh

Post Page Advertisement [Top]

🌇📌▪▪▪📌🌇
:: TAHDZIR ADALAH NASEHAT ::

🔺Tahdzir merupakan aplikasi dari Amar Ma'ruf Nahi Munkar, bahkan termasuk NASEHAT TERHADAP UMAT.
🔺Nasihat agar menjauhi kebatilan dan pengusungnya,
🔺sekaligus sebagai nasehati terhadap orang yang ditahdzir agar mengintropeksi diri dan tersadar dari penyimpangannya.

⭐Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata:

˝Jika penyampaian nasehat wajib dilakukan demi kemashlahatan agama, baik yang bersifat khusus maupun umum, seperti yang terkait para perawi hadits yang melakukan kesalahan dalam periwayatannya atau berdusta. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yahya bin Sa'id, “Aku bertanya kepada Malik, Sufyan, Ats-Tsauri, Al-Laits bin Sa'ad -tampaknya Al-Auza'i juga- tentang seseorang yang diduga berdusta dalam periwayatan hadits atau tidak hafal?”

Mereka berkata, ˝JELASKANLAH KEADAANNYA!!˝

📌🔥Sebagian orang ada yang berkata kepada al-Imam Ahmad rahimahullah, ˝Sungguh berat bagiku memvonis si fulan demikian dan si fulan demikian!˝ Al-Imam Ahmad menjawab, ˝Jika kamu diam dan aku pun diam, kapankah seorang yang jahil (bodoh/tidak mengerti) dapat membedakan antara hadits yang shahih dengan hadits yang lemah?!˝

📛Seperti itu pula kondisi para pengusung bid'ah yang mempunyai berbagai statemen atau ibadah yang menyelisihi al-Kitab dan as-Sunnah. Jadi, menjelaskan keadaan mereka dan memperingatkan umat dari mereka adalah KEWAJIBAN sebagaimana kesepakatan kaum muslimin.˝

📚[Majmu' Fatawa 28/231]

⭐Asy-Syaikh al-'Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata:

🌠˝Manakala pengusung kebenaran (ahlul haq) berdiam diri, tidak menjelaskan kesalahan-kesalahan (baca : penyimpangan) orang-orang yang bersalah dan kekeliruan-kekeliruan orang yang keliru, niscaya tidak akan terwujud dakwah kepada kebaikan dan amar ma'ruf nahi munkar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka.

⛔Merupakan sesuatu yang maklum, sebab tergoresnya sebuah dosa ialah sikap diam terhadap kemungkaran, membiarkan orang yang menyimpang di atas penyimpangannya, dan orang yang menyelisihi kebenaran di atas keselahannya. Sikap diam tersebut tentu bertentangan degnan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nasehat, tolong-menolong di atas kebaikan, dan amar ma'ruf nahi munkar. Wallahul Muwaffiq.

📚[Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah 3/69]

📌❗Bisa jadi, di antara pembaca ada yang bergumam, “Justru dengan sebab tahdzir itulah, terjadi berbagai kekacauan dan perpecahan di tengah umat.”

⭐Menanggapi hal ini, asy-Syaikh al-'Allamah Shalih al-Fauzan hafizhahullah berkata:

🌠˝Mentahdzir manhaj-manhaj yang menyimpang dari manhaj salaf justru MEMPERSATUKAN KALIMAT UMAT ISLAM, tidak memecah belah barisan mereka. Manhaj-manhaj yang menyimpang itulah yang sebenarnya memecah belah barisan umat Islam.˝

📚[Al-Ajwibah Al-Mufidah, hal. 157]

📇Dinukil dari Majalah asy-Syari'ah edisi 107 (vol. IX/1436 H/2015 M), tulisan "KETIKA TAHDZIR DIPERSOALKAN" oleh al-Ustadz Ruwaifi' bin Sulaimi, hal.8-9

◯ ♢ ◯ ♢ ◯ ♢ ◯ ♢ ◯

✍ Majmu'ah Manhajul Anbiya

Edisi: 📂 مجموعة الأخوة السلفية ✧[-✪MUS✪-]✧

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

🚡🚟 AKIBAT BURUK MENYEMBUNYIKAN ILMU

al-'Allamah Zaid al-Madkhali hafizhahullah mengatakan,

🚞"Menyembunyikan ilmu syar'i ketika ilmu itu dibutuhkan untuk disebarkan dan dijelaskan kepada umat,  HARAM dan SALAH SATU DOSA BESAR.
🔎 Termasuk menyembunyikan ilmu adalah DIAM terhadap kesalahan-kesalahan dan kesesatan-kesesatan yang menimpa/terjadi pada para generasi muda muslimin,  baik pria maupun wanita."

📚 an-Nush wa al-Bayan,  hal. 12

📄قال العلّامة زيد المدخلي -رحمه الله-:

"كتمان العلم الشرعي عند الحاجة إلى نشْرِه وبيانِه للناس حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، وإنّ مِنَ الكَتْم للعلم السكوت عن الأخطاء المضلِّلة لشباب المسلمين ذكورًا وإناثًا". اهـ

النصح والبيان، ص12

•••••••••••••••••
🌠📝📡 Majmu'ah Manhajul Anbiya
📟 Channel Telegram https://bit.ly/ManhajulAnbiya

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

💥 MENYUMPAL MULUT ANTI TAHDZIR 💥

Asy-Syaikh Shalih al-Fauzan hafizhahullah berkata:

"Seorang dai yang tidak mau mentahdzir para dai pengusung kesesatan, dia dianggap termasuk orang-orang suka menyembunyikan ilmu."

📚 Ighatsatul Lahafan, 03-02-1437 H
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

🔆👣🔆👣🔆👣🔆👣🔆
💣 Anti Terrorist Menyajikan Bukti & Fakta Yang Nyata
🌎 http://tukpencarialhaq.com || http://tukpencarialhaq.wordpress.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Mohon tidak menggunakan emoticon dalam menulis komentar, Barakallahu fiikum.

Bottom Ad [Post Page]

| Original Designed by Colorlib | Design Retouched by AI Project