Meniti Jejak Salafus Shaleh

Post Page Advertisement [Top]

ITTIBA'US SALAF:
*BOM BUNUH DIRI DALAM TINJAUAN SYARIAT ISLAM*
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Bagian 1⃣

👉🏿 *Akhir Akhir ini terdengar kabar mengenai banyaknya pemberitaan mengenai aksi maraknya bom diberbagai tempat.*

_*Pemberitaan ini mengindikasikan bahwa pelaku melakukan aksinya dengan cara BOM BUNUH DIRI. Seharusnya bom itu diledakkan di medan jihad, bukan malahan diledakkan di negri kaum muslimin sendiri.*_

_Mereka terlalu bersemangat dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, namun tidak dilandasi ilmu, sehingga justru lebih banyak kerusakan yang ditimbulkan dari pada manfaat._

*Oleh karena itu, edisi kali ini kami akan memaparkan beberapa kerusakan yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut.*

▪ *Membunuh diri.*

_*Dalam rangka jihad memerangi amerika dan sekutu, sekian banyak aksi peledakan dan bom bunuh diri terjadi di negeri negeri kaum muslimin yang dilakoni oleh sebagian pemuda yang tak berbasis ilmu yang kuat.*_
_Akibatnya, korban berjatuhan dari kalangan warga sipil muslim sendiri._

*Padahal Allah ta'ala telah melarang seorang muslim membunuh dirinya sendiri di dalam firman Nya:*
_Dan janganlah kamu membunuh dirimu sungguh Allah maha penyayang kepadamu._
(QS.An Nisa:29).

*Rasululloh Telah memperingatkan:*
_Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sepotong besi, maka besinya itu akan berada di tangannya._
_Dia akan menikam perutnya dengan pisau itu didalam neraka dalam keadaan kekal di dalamnya selama lamanya._

_Barang siapa yang meminum racun, lalu ia membunuh dirinya dengan racun itu, maka ia akan meminumnya sedikit demi sedikit dalam neraka jahannam dalam keadaan kekal di dalamnya selama lamanya._

_Barang siapa yang menghempaskan dirinya dari gunung sehingga dia membunuh dirinya, maka dia akan terhempas dalam neraka dalam keadaan kekal didalamnya selama lamanya._ *(muslim dalam shohihnya 109).*

*Riwayat riwayat yang datang dari Rasululloh Shollallohu'alaihi wasallam menjelaskan bahwa membunuh diri sendiri dengan menggunakan alat apapun merupakan salah satu dosa yang besar disisi Allah ta'ala.*

*Diriwayatkan pula oleh Bukhari dan Muslim dari Tsabit bin Dahak Rodhiyallahu'anhu, bahwa Rasul bersabda:*
_Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu didunia, maka dia akan disiksa dengan alat tersebut pada hari kiamat._

*Dalil dalil diatas sangat jelas mengharamkan bunuh diri dengan segala macam jenisnya dan dengan cara apapun.*

_*Inilah yang difahami oleh ulama Rahimahumulloh.*_

*Berkata syaikh Ibnu Ustaimin Rohimahulloh:*
_*INTIHAR adalah bunuh diri secara sengaja dengan sebab apapun, dan diharamkan dan termasuk dosa yang paling besar.*_
(FATAWA ISLAMIYAH, 4/519).

*Ini adalah perbuatan konyol BUKAN JIHAD, perbuatan ini tidaklah mendatangkan kemaslahatan bagi islam, karena bila seandainya dia membunuh dirinya dan membunuh 🔟 orang atau 1⃣0⃣0⃣ orang atau 2⃣0⃣0⃣ orang, maka hal tersebut tidak akan bermanfaat bagi islam dan tidak membuat Manusia Ber Islam.*

_Malah membuat orang lari dari islam. karena itulah, perbuatan ini tidak dapat dibenarkan, dan menyebabkan pelakunya di adzab dineraka, dan orang yang bunuh diri dengan cara seperti itu bukanlah mati syahid._

*Jika seorang mau berdakwah dan mengajak orang orang kafir masuk dalam islam, maka dakwahi lah meraka dengan cara yang hikmah, bukan dengan cara emosi dan membabi buta yang mencoreng citra islam dan kaum muslimin.*

*Bersambung...*
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
_*Sumber, Buletin Al wala' wal Baro' Bandung Edisi 38 Tahun ke 2. 23 sya'ban 1430 H/14 agustus 2009.*_
🔵http://bit.ly/FadhlulIslam
🌍 salafymedia.com
17 Safar 1437 H/29 November 2015
📚 *WA Fadhlul Islam Bandung*
➖➖➖➖➖➖➖➖➖

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*BOM BUNUH DIRI DALAM TINJAUAN SYARIAT ISLAM*
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Bagian 2⃣

*MEMBUNUH SEORANG MUSLIM*

👉🏿 *jika kita memperhatikan orang orang yang menjadi korban pemboman, Maka kebanyakan adalah kaum muslimin sendiri. Duhai, sungguh celakanya orang yang membom ini*❗❗

*Karena Allah telah mengancam nya didalam firman Nya:*

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اللّٰه عليه ولعنه واعدله عذابا عظيما.

_Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah jahannam, kekal ia didalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan adzab yang besar baginya.*_
(QS.An Nisa:93).

👉🏿 *Lihatlah pembaca yang budiman❗❗, Allah mengancamnya didalam ayat ini dengan neraka jahannam dan tidak sampai disitu saja, bahkan ia kekal didalamnya, Allah murka kepadanya, mengutuknya dan menyediakan siksa yang pedih baginya. ini ketika baru satu orang muslim, bagaimana lagi jika yang dibunuhnya adalah puluhan sampai ratusan orang muslim. Nas Alullaha 'Afiyyah wassalamah.*

👉🏿 *Nabi bersabda:*
_*Sungguh hancurnya dunia ini lebih ringan disisi Allah daripada membunuh jiwanya seorang muslim. (HR.At tirmidzi dalam As sunan (1399), An nasa'i dalam sunannya (7/28),Al Bazzar dalam Al musnad (2393) dan lainnya. Hadits ini di shohihkan oleh syaikh Al albani dalam ghoyatul marom (4390).*_

👉🏿 *Mereka berteriak ketika kuffar AS dan sekutunya membantai jutaan kaum muslimin dengan mengatakan bahwa nyawa seorang muslim itu sangat mahal disisi Allah.*
_namun disisi lain mereka sendiri ternyata juga menumpahkan darah kaum muslimin._

*Oarahnya lagi kesalahan tersebut berusaha ditutupi dan dibenarkan dengan berjuta dalih:*

👉🏿 *INI KAN JIHAD❓*
👉🏿 *MEREKA KAN MUJAHID❓*
👉🏿 *MEREKA PENGHUNI SURGA❓*
👉🏿 *MEREKA MATI SYAHID❓*
👉🏿 *❗❗Padahal Orang orang yang melakukan aksi teror tersebut adalah MATI KONYOL, diancam oleh Allah dengan neraka Jahannam.*
_*Bagaimana mereka dianggap MATI SYAHID❓❓❓*_

*Bersambung..*
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
_*Sumber, buletin Al wala' Wal baro' Bandung Edisi 38 ke 8. 23 sya'ban 1430H/14 agustus 2009.*_
🔵 http://bit.ly/FadhlulIslam
🌍 salafymedia.com
_*18 Safar 1437 H/30 November 2015.*_
📚 *WA Fadhlul Islam Bandung*
➖➖➖➖➖➖➖➖➖

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*BOM BUNUH DIRI DALAM TINJAUAN SYARI'AT ISLAM*
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Bagian 3⃣

*MEMBUNUH KAFIR MUSTA'MAN*

👉🏿 *Ketahuilah bahwa tidak semua orang kafir boleh dibunuh didalam syariat agama kita islam, karena sesungguhnya orang kafir itu ada empat macam yaitu :*

1⃣ *KAFIR DZIMMY*

_*Mereka adalah orang kafir (penduduk asli) yang membayar jizyah (upeti) yang di ambil tiap tahun sebagai imbalan bolehnya mereka tinggal di negri kaum muslimin. Kafir, seperti ini TIDAK BOLEH selama ia masih mentaati peraturan peraturan yang dikenakan kepada mereka. Banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut diantaranya Hadits Al Mughiroh bin Syu'bah Rodhiyallahu'anhu beliau berkata:*_

*Kami diperintah oleh Rasulullah Shollallahu'alaihi wasallam untuk memerangi kalian sampai kalian menyembah Allah Satu satunya atau kalian membayar jizyah (HR:AL bukhary dalam Ash Shohih. (3158).*

2⃣ *KAFIR MU'AHAD*

_*Mereka adalah orang orang kafir yang telah terjadi kesepakatan antara mereka dan kaum muslimin untuk tidak berperang dalam kurun waktu yang telah disepakati. Orang kafir ini juga tidak boleh DIBUNUH, sepanjang mereka menjalankan kesepakatan yang telah dibuat.*_

*Rasulullah Shollallahu 'Alaihi wasallam bersabda:*
_Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, ia tidak akan mencium bau surga, dan, dan sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. (HR.Al Bukhori dalam shohihnya(3166), An Nasa'i dalam As Sunan (8/25), dan ibnu majah (2686)._

*Nabi Bersabda:*
_Barang siapa membunuh Mu'ahad (orang kafir yang terikat perjanjian) tidak pada waktu/tempatnya maka Allah mengharamkan surga untuknya. (Hadits shohih dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya no 2760, An Nasa'i dalam sunannya no 4761 dari sahabat Abu Bakrah Rodhiyallohu'anhu)._

3⃣ *KAFIR MUSTA'MAN*

_*Mereka adalah orang kafir yang mendapat menjaminan keamanan dari kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin. Kafir jenis ini juga TIDAK BOLEH DIBUNUH, sepanjang masih berada dalam jaminan keamanan. Dalilnya Firman Allah ta'ala:*_

_Dan jika seorang diantara orang orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya, demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. (QS:AT Taubah:6)._

4⃣ *KAFIR HARBY*

_*Mereka adalah kafir selain yang tiga diatas. Kafir jenis inilah yang disyariatkan untuk diperangi dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat islam. mengapa harus diperangi❓❓❓karena mereka memerangi umat islam. Demikianlah ketentuan syariat Allah. Namun kafir harby yang masuk kenegri kaum muslimin dengan jaminan keamanan dari pemerintah muslim berubah status menjadi kafir musta'man, haram untuk diperangi selama dalam perlindungan. Mereka (Para Pembom ini) Tidak peduli lagi dengan syariat Allah dalam hal ini.*_

*Padahal pada saat yang sama, mereka meneriakkan, AYO TEGAKKAN SYARIAT ISLAM.*
_*Namun untuk kali ini, mereka injak injak sendiri slogan slogan tersebut. Akibatnya semua orang kafir sah dan halal darah dan hartanya, perang dan pembunuhan terhadap mereka boleh dilakukan kapan dan dimana saja❗❗❗*_

*Wahai pembaca yang budiman, tentunya ini merupakan sikap serampangan yang menyelisihi Al Kitab, Sunnah, dan tuntunan para ulama.*

*Bersambung...*
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
_*Sumber: buletin Al wala' dan baro' Bandung Edisi 38 tahun ke 8. 23 sya'ba 1430H/14 agustus 2009.*_
🔵 http://bit.ly/FadhlulIslam
🌍 salafymedia.com
_*18 Safar 1437H/30 November 2015*_
📚 *WA Fadhlul Islam Bandung*
➖➖➖➖➖➖➖➖➖

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*BOM BUNUH DIRI DALAM TINJAUAN SYARI'AT ISLAM*
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Bagian 4⃣

*FATWA ULAMA TENTANG BOM BUNUH DIRI*

*Berikut ini adalah Fatwa dari Al Allamah Muhammad bin Sholih Al Utsaimin Rohimahulloh:*
_*Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang berupa intihar (melakukan bom bunuh diri) dengan cara membawa peledak (bom) kepada sekumpulan orang orang kafir, kemudian meledakkannya setelah berada di tengah tengah mereka, seungguhnya ini termasuk bunuh diri, wal 'iyadzu billah.*_

_*Barang siapa yang membunuh dirinya, maka dia kekal dan dikekalkan dalam neraka jahannam selamanya sebagimana yang terdapat dalam hadits dari Nabi Shollallahu 'alaihi wasallam.*_

_*Sebab, bunuh diri tidak memberi keselamatan bagi islam karena ketika ia bunuh diri dan membunuh sepuluh atau seratus atau duaratus (orang kafir), tidaklah memberi manfaat kepada islam dengan perbuatan tersebut dimana manusia tidak masuk kedalam islam.*_

_*Dan boleh jadi, yang terjadi musuh justru akan semakin keras perlawanannya dan menjadikan darah mereka mendidih. Sehingga semakin banyaklah kaum muslimin yang terbunuh sebagaimana yang ditemukan dari perlakuan yahudi terhadap penduduk palestina, jika mati salah seorang dari mereka dengan sebab peledakan ini dan terbunuh enam, tujuh, maka mereka mengambil dari kaum muslimin dengan sebab itu enam puluh orang atau lebih sehingga tidak mendatangkan manfaat bagi kaum muslimin dan tidak bermanfaat pula bagi yang diledakkan di barisan barisan mereka.*_

_*Oleh karena itu kami melihat, apa yang dilakukan oleh sebagian manusia berupa tindakan bunuh diri, kami anggap bahwa hal itu adalah membunuh jiwa tanpa hak dan menyebabkan masuknya kedalam neraka, Wal 'iyaadzu billah.*_

*Dan pelakunya bukanlah syahid.*

_Namun jika seorang melakukan itu dengan anggapan bahwa hal tersebut boleh, maka kami berharap agar dia selamat dari dosa, adapun bila dianggap syahid, maka ini tidak demikian, sebab, dia tidak menempuh cara untuk mati syahid. dan barang siapa yang berjihad dan salah, maka baginya pahala satu. (syarah riyadhush shalihin 1/165. lihat pula tahrir al maqool: 23-24)._

*Fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz bin Muhammad Alu Syaikh dalam wawancara dengan harian Asy Syarq Al Ausath yang terbit pada tanggal 21/4/2001.*

_*Adapun yang tertera pada pertanyaan tentang jalan membunuh diri diantara para musuh atau apa yang saya namakan dengan jalan Al Intihariyyah (membunuh diri) sesungguhnya jalan ini saya tidak mengetahui ada sisi syar'i yang membolehkannya dan bukan jihad fiisabilillah, dan saya takut hal tersebut kategori membunuh diri.*_

_*ia melumpuhkan musuh dan memeranginya adalah perkara yang mathlub (dicari, diinginkan) bahkan kadang menjadi wajib akan tetapi haruslah dengan cara cara yang tidak menyelisihi syari'at.*_

*️Fatwa Fatwa lain yang semisal tentang haramnya bom bunuh diri, juga dikeluarkan oleh para ulama Ahlussunnah lainnya yaitu :*

*️Syaikh Sholeh Fauzan, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, Asy Syaikh Ubaid Al jabiri, serta ️Ulama Hai'ah Kibaril Ulama (Saudi Arabia) Hafizhohumulloh, wa Rohimahumulloh.*

*Selesai.*
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
_*Sumber, buletin Al wala' wal baro' Bandung Edisi ke 38 tahun ke 8, 23 sya'ban 1430H/14 Agustus 2009.*_
*Klik Join Chanel telegram* ⬇
🔵 http://bit.ly/FadhlulIslam
🌍 salafymedia.com
_*19 Safar 1437 H/ 01Desember 2015.*_
📚 *WA Fadhlul Islam Bandung*
➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Mohon tidak menggunakan emoticon dalam menulis komentar, Barakallahu fiikum.

Bottom Ad [Post Page]

| Original Designed by Colorlib | Design Retouched by AI Project